This service is not available, please contact for more information.

Teamcoaching

  • Vendevägen

Service Description

Vad har ni för styrkor som gör ert team effektivt och enat? Vad behöver ni bli bättre på? Det är nyttigt för ett team att reflektera med jämna mellanrum på hur ni arbetar ihop, att bli medveten om var i utvecklingsfasen ni befinner er som team. Upplever team medlemmarna emellanåt att det går fortare att göra själv än att ta hjälp av teamet? Vilka särskilda synergier får ni av att jobba ihop? Genom anpassat teamcoaching får ni möjlighet att reflektera över dessa och andra frågor, såsom: - kommunikationen mellan er och med resten av organisationen, - hur kreativt och nytänkande ert arbete är, - hur ni ger och tar emot feedback som hjälper er i er utveckling som team och som individer, - hur nöjda ni är med målsättnings processen och hur effektiva ni är i att följa upp, uppnå och överträffa era mål, - vilka som är era gemensamma värderingar, - hur ni löser konflikter med minst förspilld energi och mest framgångsrikt resultat, - hur roligt ni har ihop, på vilken nivå som ni känner och förstår varandra. Ju mer koll ni har på dessa områden desto mer sammansvetsade kommer ni att vara som team, ni kommer att uppleva större glädje i att tillhöra teamet, ni kommer att jobba med högre grader av energi och motivation, ni kommer att utvecklas som team och som individer. Områden att reflektera kring som team är många. Med hjälp av en affärs- och ledarutvecklare med bred erfarenhet får ni möjlighet att gå från grupp till högt presterande team, där både teamet och varje enskild medlem mår bättre, får ökad motivation och energi samt utvecklas. Flera team och arbetsgrupper drar nytta av denna tjänst. Det är dags att göra en satsning på ert team. Brighter Leaders finns här för att ge er verktygen och utifrån perspektiv ni behöver för att lyckas.